Redovisning och Administration

 

Företaget startade 2003 i egna lokaler strax utanför Lenhovda i Uppvidinge kommun.

 

Ägare till företaget är Per Ragnarson. I början på 1970-talet gick jag något så ovanligt som fyrårigt ekonomiskt gymnasium. Därefter började jag på en liten revisionsbyrå där jag fick lära mig de praktiska grunderna i bokföringens mystik. Under tiden jag var anställd i det företaget så tog jag min civilekonomexamen.

 

Efter knappt 10 år så ”bytte jag sida” och blev ekonomichef på ett medelstort företag. Där var jag i drygt 10 år innan jag efter några ströjobb startade företagetRedovisning och Administration.

 

Jag är medlem i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Detta är en branschorganisation för auktoriserade redovisningskonsulter. För att kunna vara auktoriserad innebär att man måste ha akademisk utbildning med lägst civilekonomexamen eller motsvarande praktisk erfarenhet. Dessutom fordras kontinuerlig fortbildning. Detta innebär att man som kund är försäkrad om en viss kompetensnivå i företagen. Företagen kontrolleras också löpande av SRF vad avser kvaliteten i arbetet.

 

Jag är också medlem i ett antal lokala nätverk.

Red o Admin Per Ragnarson AB | Telefon: 070-360 74 26 | Mail: per@redoadmin.se | Adress: Bostorp 8, 364 91 Lenhovda